چگونه به عنوان بیمار در موسسه دوشن کویر عضو شویم؟

مراحل عضو گیری بیماران مبتلا به دیستروفی دوشن توسط خیریه به این شکل است که ابتدا باید فرم اطلاعات ثبت نام توسط بیمار یا والدین او تکمیل شود. پس از تکمیل فرم، مدارک (آزمایشات) پزشکی مورد نظر خیریه که هر بیمار مبتلا به دیستروفی دوشن باید داشته باشد و در ادامه ذکر می گردد به ضمیمه فرم باید، به ادرس خیریه و از طریق پست ارسال گردد.

مدارک فردی مورد نیاز:

  • فرم ثبت نام تکمیل شده

  • فتوکپی شناسنامه

  • دو قطعه عکس از بیمار

مدارک پزشکی مورد نیاز:

  • فتوکپی از آزمایش خون که آنزیم CPK در آن مشخص شده باشد

  • فتوکپی تست ژنتیک

  • فتوکپی از نوار عصب و عضله (NCV & EMG)

  • فتوکپی از بیوبسی یا نمونه برداری از عضله (در صورتیکه انجام داده اید)

تمامی مدارک فوق باید به آدرس: استان تهران، شهر تهران، ستارخان، خیابان صحرایی، خ دستبند غربی، مجتمع توحید، واحد 206 ارسال شده و به نگهبانی تحویل داده شود.
021-44239374
09199045911
کد پستی: 1453784657
موسسه خیریه کودکان مبتلا به دوشن کویر