لا تصغر شیئا من الخیر
( هر اندازه ای از کار خیر را کوچک مشمار)

قلک مستمری چیست؟

گاه راهی ساده و کوتاه، به سرزمینی وسیع و بزرگ منتهی می شود. اهمیتی ندارد که چند قدم برداری؛ بسیار است چیزهایی که تو کوچک می پنداری و در نزد خداوند بسیار بزرگ است و چیزهایی که تو بزرگ میدانی و برای خداوند کوچک است.
جهان و هر چه که در آن است طبق نظم و اصولی کار میکند، عده ای از اثر پروانگی اش میگویند، عده ای از شعور کیهانی، عده ای حضور خداوند را لمس می کنند. در پس همه اینها یقینی است که اهمیت آنچه را انجام می دهیم و در دل داریم روشن می سازد.
بسیاری از خواسته هاست که ما داریم و به دست کسانی و از جایی که گمان نمی بریم محقق شده و بارها شاهد آن بوده ایم. نظام جهان این چنین است که دهنده، سرانجام دریافت می نماید و بارها دریافت می نماید.
شادی برانگیز است که بدانیم به راحتی و با مبلغی ناچیز که صرف کردن آن در حساب روزانه هزینه هایمان اصلا به چشم نمی آید؛ می توانیم روان کننده این جریان نقل وانتقال انرژی باشیم.
قلک مستمری، طرحی است که اتاق فکر موسسه دوشِن کویر آن را ایجاد نمود تاهمگان بتوانند با بخشش وجوهی که بود و نبودش در زندگیشان تاثیری ندارد؛ به صورت ماهیانه و مستمر به کسانی که با نبود آن مبلغ ، زندگی و سلامتی خود را از دست می دهند کمک کنند، تا روزهای آسان تری را سپری نمایند. نحوه استفاده از این قلک به این صورت است که افرادی که تمایل به کمک نقدی در طی ماه دارند، به موسسه اعلام نموده و برای ایشان یک حساب تحت عنوان قلک مستمری ایجاد می گردد که با پرداخت ماهیانه مبلغ دلخواه، حامی همیشگی بیماران تحت پوشش موسسه خواهند شد.
از آنجا که در عصری به سر می بریم که پر از پیچیدگی است و روزانه هزاران مشغله داریم. طرح قلک مستمری سعی دارد تا روند کمک رسانی داوطلبان را تا حد ممکن آسان نماید و ساعت عاشقی را با یاریگرانش تنظیم نماید.

بنابراین در هر روز و ساعتی از ماه که قابل هماهنگی با شما است پیامکی کوتاه و موجز برای یادآوری قرارمان ارسال خواهد شد. مهمترین علت این یادآوری، برنامه ریزی برای هزینه ها و محل تامین آنهادر جهت انجام وظیفه موثرتر موسسه می باشد. چرا که میزان دریافتی مشخص میتواند ما را در نظم بخشی به خدماتی که می توانیم به بیماران و حمایت گیرندگان ارائه دهیم یاری کند.
بنا براین در صورت ابراز تمایل در پیوستن به طرح قلک مستمری، رقم مشخصی از طرف شما که میزان آن کاملا به انتخاب شما مشخص می گردد به حساب موسسه واریز خواهد شد. این مبلغ می تواند هر ماه به خواست و توان متقاضیان متفاوت باشد.
امید به آنکه با پیوستن دستان یاریگرتان، بتوانیم این بیماران ناشناخته را که اغلب مبتلایان آن در انزوا و افسردگی به سر می برند حمایت کنیم و روزی برسد که مبتلایان به دیستروفی عضلانی دوشِن این چنین ناشناخته و مهجور نباشند و بتوانیم از تلخی طعم زندگی در عمر کوتاهشان بکاهیم.