آرشیو ماهانه: شهریور 1399

تاثیر خانواده بر جامعه پذیری کودکان

کودک از ابتدای تولد تا پایان بزرگسالی و قبل از ازدواج و رفتن از خانه پدری خود، تحت نظر و مراقبت والدین به رشد و پیشرفت و کمال

افراد ناقل دوشن

چندین نوع دیستروفی عضلانی دوشن وجود دارد که به دلیل نادر بودن این بیماری و دچار شدن پسر بچه ها به آن، خیلی از افراد با آن آشنایی

میوپاتی خفیف

بیماری های دیستروفی عضلانی امروزه نسبت به کذشته، بسیار بیشتر شده و افراد به ویژه کودکان بیشتری را درگیر خود کرده است. یکی از این بیماری های عضلانی،

اعمال مجرمانه کودکان

اعمال مجرمانه امروزه از کودکان برای پوشش دهی امور مختلفی استفاده می کنند که پلیس ها و دیگر موارد نظامی نتوانند به راحتی به افراد اصلی دست پیدا

خشونت خانوادگی

سالانه آمار نشان می دهد که میلیون ها کودک و نوجوان به دلیل خشونت خانوادگی، دچار آسیب ها و بیماری های جسمانی و  روانی می شوند. بسیاری از

جدیدترین درمان بیماری دوشن

یکی از بیماری هایی که امروزه نسبت به گذشته، تعداد کودکان بیشتری را دچار خود کرده است بیماری دوشن می باشند. ممکن است یکی از اطرافیان یا کودکتان

نرخ بقای بیماران دوشن

بیماری دیستروفی عضلانی شاید تا کنون با کودکان و یا حتی نوجوانان و جوانانی برخورد کرده باشید که توانایی قدم زدن، راه رفتن و انجام امور مستقلانه خود

بیماری عضلانی میوپاتی

بیماری دیستروفی عضلانی تعداد کودکانی که دچار بیماری های عضلانی می شوند، نسبت به گذشته روند صعودی داشته و این کودکان در آستانه جوانی جان خود را به

بیمه درمان دیستروفی عضلانی دوشن

درمان دیستروفی عضلانی بیماری دیستروفی عضلانی دوشن، نوع نادری از بیماری های عضلانی می باشد که کودک از سنین بسیار پایین حدود دو الی سه سالگی دچار این