آرشیو ماهانه: آبان 1399

انجمن دیستروفی عضلانی آمریکا

دیستروفی عضلانی خطرناک دوشن دیستروفی عضلانی گروهی از بیماری ها است که باعث ضعف پیشرونده و از دست دادن توده عضلانی می شود. در دیستروفی عضلانی، ژن های

درمان دیستروفی عضلانی میوپاتی

دیستروفی عضلانی میوپاتی دیستروفی عضلانی یکی از انواع بیماری های عضلانی می باشد که معمولا کودکان به ویژه پسر بچه ها به آن دچار می شوند و اغلب

شیوع دیستروفی عضلانی دوشن

بیماری دیستروفی عضلانی دوشن دیستروفی عضلانی دوشن (DMD) نوعی اختلال عضلانی نادر است اما در گروه بیماری های عضلانی یکی از شایع ترین بیماری های ژنتیکی است که

درمان بیماری دوشن در ایران

دیستروفی عضلانی و درمان آن دیستروفی عضلانی گروهی از اختلالات گفته می شود که عضلات بدن را تحت تاثیر خود قرار می دهد. دیستروفی عضلانی دوشن یکی از

عوارض دیستروفی عضلانی

همه چیز در مورد بیماری طاقت فرسای دوشن بیماری عضلانی دوشن به دلیل از کار انداختن اندام های حیاتی بدن کودکان به ویژه پسر بچه ها، یکی از

بیماری های روان تنی

کودکان مبتلا به بیماری روحی کودکان حساس ترین موجودات در جامعه می باشند که به دلیل خودخواهی و آسیب های روحی بزرگ ترها دچار بیماری های روان تنی