برگزاری کلاس های آموزشی کار درمانی در بیمارستان شهدای تجریش

در چارچوب تفاهمنامه ای که میان موسسه حمایت از کودکان مبتلا به دوشن و بیمارستان شهدای تجریش امضا شده بود، اولین کلاس آموزش کاردرمانی در این مرکز