درمان بیماری دوشن در ایران

دیستروفی عضلانی و درمان آن دیستروفی عضلانی گروهی از اختلالات گفته می شود که عضلات بدن را تحت تاثیر خود قرار می دهد. دیستروفی عضلانی دوشن یکی از