درمان دیستروفی عضلانی میوپاتی

دیستروفی عضلانی میوپاتی دیستروفی عضلانی یکی از انواع بیماری های عضلانی می باشد که معمولا کودکان به ویژه پسر بچه ها به آن دچار می شوند و اغلب