دیستروفی عضلانی میوپاتی

دوشن کویرنوشته‌هابرچست: دیستروفی عضلانی میوپاتی

درمان دیستروفی عضلانی میوپاتی

دیستروفی عضلانی میوپاتی دیستروفی عضلانی یکی از انواع بیماری های عضلانی می باشد که معمولا کودکان به ویژه پسر بچه ها به آن دچار می شوند و اغلب

دیستروفی عضلانی میوپاتی

دیستروفی عضلانی مادرزادی بیماری های عضلانی نسبت به گذشته در کشورهای مختلف جهان به ویژه ایران در میان کودکان مختلف مشاهده می شود که بسیاری از کودکان مبتلا