بیماری تهدید کننده زندگی

بیماری تهدید کننده زندگی برخی بیماری ها ممکن است به صورت ناگهانی در شما رخ بدهد و با گذشت زمان اندکی، علائم و نشانه های بیماری بدتر شود